Dzisiaj jest: środa, 8 grudnia 2021 r.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"

UWAGA!!! LSI dla trwającego naboru PO IG 4.4 znajduje się pod adresem:
https://poig44.parp.gov.pl

Przedsiębiorcy chcący złożyć wniosek do działania 4.4 POIG muszą zarejestrować się w bazie danych o ile nie posiadają konta użytkownika założonego podczas poprzedniej rundy aplikacyjnej.

W celu rejestracji nowego użytkownika proszę o naciśnięcie przycisku Rejestracja w lewym menu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól proszę nacisnąć przycisk Zarejestruj się. Następnie proszę kliknąć link znajdujący się w wiadomości przesłanej na wskazany przez Państwa adres e-mail.

W trakcie ponownej wizyty w Generatorze wystarczy nacisnąć przycisk Logowanie w lewym menu. Następnie należy wprowadzić login i hasło i nacisnąć przycisk Zaloguj. Na tej samej stronie znajduje się link do mechanizmu służącego do przypomnienia hasła.

Uwaga!!! Wszelka korespondencja do Wnioskodawcy generowana automatycznie przez Lokalny System Informatyczny (LSI) będzie kierowana na adres e-mail podawany przy rejestracji konta oraz adresy osób do kontaktu podane we wniosku. Adres przypisany do konta może zostać zmieniony w zakładce "Edycja konta". Jednocześnie informujemy, że brak jest możliwości przenoszenia wniosków pomiędzy użytkownikami (wniosek wypełniony pod jednym loginem nie może zostać przeniesiony pod inny).

Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania systemu proszę przesyłać na adres: generator44@parp.gov.pl